Strzelectwo

 
 
Początki strzelectwa nie były łatwe. Od lewej: J. Piotrowski, B. Młyniec i W. Bracław.
 
   Współczesna historia strzelectwa myśliwskiego w naszym Kole rozpoczęła się w połowie lat '90 ubiegłego stulecia. Z inicjatywy kilku Kolegów powstała grupa pasjonatów, którzy spotykali się na strzelnicy. Najczęstszymi uczestnikami tych spotkań – treningów byli Koledzy: Michał Chęciński, Hubert Głowiński i Mariusz Jakubowski. Rzadziej w treningach uczestniczyli również: Wiesław Bracław,  Stanisław Wiśniewski i Henryk Ciecierski. Najstarszy odnaleziony dokument potwierdzający start zawodników naszego Koła to wydruk wyników Zawodów w Strzelectwie Myśliwskim szczebla wojewódzkiego (dzisiejsze Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego PZŁ) z roku 1997. Praktycznie od tego czasu corocznie AKŁ „Darz Bór” było reprezentowane przez pojedynczych strzelców, lub kompletne drużyny. Koło reprezentowali w tym czasie Koledzy: Henryk Ciecierski, Michał Chęciński Hubert Głowiński, Mariusz Jakubowski i Stanisław Wiśniewski.
    Od roku 2000, dzięki zaangażowaniu ówczesnego prezesa Michała Chęcińskiego, wysiłki strzelców zaczęło regularnie wspierać koło. Przełomowy okazał się rok 2004 w którym reprezentacja Koła w składzie Arkadiusz i Henryk Ciecierscy oraz Mariusz Jakubowski w dniu 19.06. na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich, uzyskała wynik 1170/1500 i zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej klasy powszechnej uzyskując tytuł Mistrza Okręgu Olsztyńskiego.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwycięska drużyna w 2004 r. Od lewej: M. Jakubowski, A. Ciecierski, H. Ciecierski, siedzi Michal Jakubowski
 
   We wspomnianych wyżej zawodach okręgowych Mariusz Jakubowski uzyskał 5 lokatę, co pozwoliło mu na zakwalifikowanie się do zespołu reprezentującego Okręg Olsztyński na Mistrzostwach Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich w Klasie Powszechnej, które w 2004 roku odbyły się w Toruniu. Zespół Olsztyna zajął wówczas 15 miejsce na 45 startujących drużyn. Na zawodach tych Mariusz zdobył 402 pkt. (lokata 40 na 135 startujących) i został pierwszym w historii Koła zawodnikiem, który zdobył tytuł klasy mistrzowskiej.
   Od tego czasu corocznie reprezentacja Koła staruje w zawodach okręgowych a dotychczasowe wyniki tych startów w zamieszczono w poniższej tabeli.
 
     

Klasyfikacja Powszechna

Rok

Klasyfikacja Otwarta

Skład drużyny

Lokata; wynik

Lokata; wynik

Skład drużyny

A. Ciecierski

H. Ciecierski

M. Jakubowski

 

1/24; 1170/1500

 

2004

 

----;1170/1500

A. Ciecierski

H. Ciecierski

M. Jakubowski

 

----

 

Nie klasyfikowano

 

2005

 

-----; 1187/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Jakubowski

 

----

 

Nie klasyfikowano

 

2006

 

7/23; 1249/1500

A. Ciecierski

H. Ciecierski

M. Jakubowski

D. Zalewski

 

----

 

Nie klasyfikowano

 

2007

 

13/24; 1085/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Jakubowski

 

----

 

Nie klasyfikowano

 

2008

 

12/25; 1101/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Jakubowski

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

M. Hołdyński

 

8/12; 1067/1500

 

2009

 

7/24; 1198/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Jakubowski

A. Ciecierski

H. Ciecierski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

M. Hołdyński

 

8/18; 1161/1500

 

2010

 

12/25; 1161/1500

A. Ciecierski

H. Ciecierski

H. Głowiński

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

T. Stenzel

 

5/15; 1173/1500

 

2011

 

10/22; 1173/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

6/14; 1050/1350

2012

13/21; 1050/1350

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

5/14; 1200/1500

2013

11/20; 1200/1500

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

---

nie klasyfikowano

2014

11/19; 1166/1500

A. Ciecierski

M. Jakubowski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

---

nie klasyfikowano

2015

4/23; 1253/1500

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

H. Głowiński

M. Kowalewicz

T. Stenzel

2/21; 1198/1500

2016

3/13; 1250/1500

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

 

       

 

       

 

       
W latach, kiedy drużyna liczyła więcej niż 3 zawodników, wytłuszczoną czcionką zaznaczono tych kolegów, których wynik był zaliczony do wyniku drużyny
 
   Silną drużynę Koło wystawiło w roku 2007 kiedy to reprezentacja AKŁ „Darz Bór” uzyskała wynik 1249/1500 pkt. i na startujące 24 zespoły zajęła 7 miejsce w klasie otwartej. Był to najlepszy wynik punktowy. Rekord ten został pobity dopiero w 2015 r., w którym reprezentacja Koła zdobyła w klasie otwartej wynik 1253/1500 co dało 4 pozycję na 23 startujące drużyny. 
   Dość długo najlepszym wynikiem indywidualnym mógł się pochwalić Mariusz Jakubowski, który w roku 2006 na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego uzyskał wynik 445/500 pkt. Wynik ten poprawił aktualnie najlepszy strzelec i rekordzista koła Arkadiusz Ciecierski, który na XIII Memoriale im. Adama Krasińskiego, 11 sierpnia 2012 r. zdobył 457/500 pkt. W roku 2012 jako pierwszy w historii Koła  zawodnik z „Darz Boru” odniósł zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej klasy powszechnej. Sukces został powtórzony w roku 2013, w którym Arkadiusz ponownie zwyciężył w klasie powszechnej z wynikiem 468/600 jest to jednocześnie aktualny rekord Koła.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kol. A. Ciecierski  na podium po ogłoszeniu wyników Mistrzostw Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich w 2013r.
 
   Naturalnym następstwem znakomitych wyników osiągniętych na Mistrzostwach Okręgu było zakwalifikowanie Arkadiusza do drużyny reprezentującej Okręg Olsztyński na Mistrzostwach Polskiego Związku Łowieckiego w Klasie Powszechnej w Lesznie. Uzyskany wynik 430/500 oznaczał, że Kol. Arkadiusz zdobył na tych zawodach klasę mistrzowską.
 
L: Mistrzostwa Okręgu Olsztynskiego 2009 - od lewej: M. Jakubowski, A. Ciecierski, H. Głowiński.
P. Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego 2010 - od lewej: M. Kowalewicz, A. Ciecierski, M. Hołdyński.
 
W chwili obecnej szeroką reprezentację Koła stanowią Koledzy: Arkadiusz Ciecierski, Hubert Głowiński, Marcin Kowalewicz i Tomasz Stenzel oraz rzadziej startujący Henryk Ciecierski, Mariusz Jakubowski i Maciej Hołdyński.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nasza drużyna na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego 2011r. Od góry i z lewej: H. Głowiński, T. Stenzel, M. Kowalewicz i A. Ciecierski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ostatnie stanowisko na Skeecie; od lewej: M. kowalewicz i T. Stenzel.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nasza drużyna na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego w strzelaniach Myśliwskich w 2013r. Od lewej: M. Kowalewicz, A. Ciecierski i T. Stenzel 
 
 
 
 
Nasza drużyna na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego w strzelaniach Myśliwskich w 2015r. Od lewej: J. Nasiadka, M. Kowalewicz, T. Stenzel  i A. Ciecierski.
 
 
 
   Wyniki indywidualne uzyskane na kolejnych Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego PZŁ w Strzelaniach myśliwskich przedstawia poniższa tabela.
 

 
Fot. Archiwum Koła
 
Previous page: Kynologia  Następna strona: Wyróżnienia