Strzelectwo

 
 
Początki strzelectwa nie były łatwe. Od lewej: J. Piotrowski, B. Młyniec i W. Bracław.
 
   Współczesna historia strzelectwa myśliwskiego w naszym Kole rozpoczęła się w połowie lat '90 ubiegłego stulecia. Z inicjatywy kilku Kolegów powstała grupa pasjonatów, którzy spotykali się na strzelnicy. Najczęstszymi uczestnikami tych spotkań – treningów byli Koledzy: Michał Chęciński, Hubert Głowiński i Mariusz Jakubowski. Rzadziej w treningach uczestniczyli również: Wiesław Bracław,  Stanisław Wiśniewski i Henryk Ciecierski. Najstarszy odnaleziony dokument potwierdzający start zawodników naszego Koła to wydruk wyników Zawodów w Strzelectwie Myśliwskim szczebla wojewódzkiego (dzisiejsze Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego PZŁ) z roku 1997. Praktycznie od tego czasu corocznie AKŁ „Darz Bór” było reprezentowane przez pojedynczych strzelców, lub kompletne drużyny. Koło reprezentowali w tym czasie Koledzy: Henryk Ciecierski, Michał Chęciński Hubert Głowiński, Mariusz Jakubowski i Stanisław Wiśniewski.
    Od roku 2000, dzięki zaangażowaniu ówczesnego prezesa Michała Chęcińskiego, wysiłki strzelców zaczęło regularnie wspierać koło. Przełomowy okazał się rok 2004 w którym reprezentacja Koła w składzie Arkadiusz i Henryk Ciecierscy oraz Mariusz Jakubowski w dniu 19.06. na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich, uzyskała wynik 1170/1500 i zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej klasy powszechnej uzyskując tytuł Mistrza Okręgu Olsztyńskiego.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwycięska drużyna w 2004 r. Od lewej: M. Jakubowski, A. Ciecierski, H. Ciecierski, siedzi Michal Jakubowski
 
   We wspomnianych wyżej zawodach okręgowych Mariusz Jakubowski uzyskał 5 lokatę, co pozwoliło mu na zakwalifikowanie się do zespołu reprezentującego Okręg Olsztyński na Mistrzostwach Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich w Klasie Powszechnej, które w 2004 roku odbyły się w Toruniu. Zespół Olsztyna zajął wówczas 15 miejsce na 45 startujących drużyn. Na zawodach tych Mariusz zdobył 402 pkt. (lokata 40 na 135 startujących) i został pierwszym w historii Koła zawodnikiem, który zdobył tytuł klasy mistrzowskiej.
   Od tego czasu corocznie reprezentacja Koła staruje w zawodach okręgowych a dotychczasowe wyniki tych startów w zamieszczono w poniższej tabeli.
 
     

Klasyfikacja Powszechna

Rok

Klasyfikacja Otwarta

Skład drużyny

Lokata; wynik

Lokata; wynik

Skład drużyny

A. Ciecierski

H. Ciecierski

M. Jakubowski

 

1/24; 1170/1500

 

2004

 

----;1170/1500

A. Ciecierski

H. Ciecierski

M. Jakubowski

 

----

 

Nie klasyfikowano

 

2005

 

-----; 1187/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Jakubowski

 

----

 

Nie klasyfikowano

 

2006

 

7/23; 1249/1500

A. Ciecierski

H. Ciecierski

M. Jakubowski

D. Zalewski

 

----

 

Nie klasyfikowano

 

2007

 

13/24; 1085/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Jakubowski

 

----

 

Nie klasyfikowano

 

2008

 

12/25; 1101/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Jakubowski

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

M. Hołdyński

 

8/12; 1067/1500

 

2009

 

7/24; 1198/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Jakubowski

A. Ciecierski

H. Ciecierski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

M. Hołdyński

 

8/18; 1161/1500

 

2010

 

12/25; 1161/1500

A. Ciecierski

H. Ciecierski

H. Głowiński

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

T. Stenzel

 

5/15; 1173/1500

 

2011

 

10/22; 1173/1500

A. Ciecierski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

6/14; 1050/1350

2012

13/21; 1050/1350

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

5/14; 1200/1500

2013

11/20; 1200/1500

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

---

nie klasyfikowano

2014

11/19; 1166/1500

A. Ciecierski

M. Jakubowski

H. Głowiński

M. Kowalewicz

---

nie klasyfikowano

2015

4/23; 1253/1500

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

H. Głowiński

M. Kowalewicz

T. Stenzel

2/21; 1198/1500

2016

3/13; 1250/1500

A. Ciecierski

M. Kowalewicz

T. Stenzel

W latach, kiedy drużyna liczyła więcej niż 3 zawodników, wytłuszczoną czcionką zaznaczono tych kolegów, których wynik był zaliczony do wyniku drużyny
 
   Silną drużynę Koło wystawiło w roku 2007 kiedy to reprezentacja AKŁ „Darz Bór” uzyskała wynik 1249/1500 pkt. i na startujące 24 zespoły zajęła 7 miejsce w klasie otwartej. Był to najlepszy wynik punktowy. Rekord ten został pobity dopiero w 2015 r., w którym reprezentacja Koła zdobyła w klasie otwartej wynik 1253/1500 co dało 4 pozycję na 23 startujące drużyny. 
   Dość długo najlepszym wynikiem indywidualnym mógł się pochwalić Mariusz Jakubowski, który w roku 2006 na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego uzyskał wynik 445/500 pkt. Wynik ten poprawił aktualnie najlepszy strzelec i rekordzista koła Arkadiusz Ciecierski, który na XIII Memoriale im. Adama Krasińskiego, 11 sierpnia 2012 r. zdobył 457/500 pkt. W roku 2012 jako pierwszy w historii Koła  zawodnik z „Darz Boru” odniósł zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej klasy powszechnej. Sukces został powtórzony w roku 2013, w którym Arkadiusz ponownie zwyciężył w klasie powszechnej z wynikiem 468/600 jest to jednocześnie aktualny rekord Koła.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kol. A. Ciecierski  na podium po ogłoszeniu wyników Mistrzostw Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich w 2013r.
 
   Naturalnym następstwem znakomitych wyników osiągniętych na Mistrzostwach Okręgu było zakwalifikowanie Arkadiusza do drużyny reprezentującej Okręg Olsztyński na Mistrzostwach Polskiego Związku Łowieckiego w Klasie Powszechnej w Lesznie. Uzyskany wynik 430/500 oznaczał, że Kol. Arkadiusz zdobył na tych zawodach klasę mistrzowską.
 
L: Mistrzostwa Okręgu Olsztynskiego 2009 - od lewej: M. Jakubowski, A. Ciecierski, H. Głowiński.
P. Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego 2010 - od lewej: M. Kowalewicz, A. Ciecierski, M. Hołdyński.
 
W chwili obecnej szeroką reprezentację Koła stanowią Koledzy: Arkadiusz Ciecierski, Hubert Głowiński, Marcin Kowalewicz i Tomasz Stenzel oraz rzadziej startujący Henryk Ciecierski, Mariusz Jakubowski i Maciej Hołdyński.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nasza drużyna na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego 2011r. Od góry i z lewej: H. Głowiński, T. Stenzel, M. Kowalewicz i A. Ciecierski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ostatnie stanowisko na Skeecie; od lewej: M. kowalewicz i T. Stenzel.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nasza drużyna na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego w strzelaniach Myśliwskich w 2013r. Od lewej: M. Kowalewicz, A. Ciecierski i T. Stenzel 
 
 
 
 
Nasza drużyna na Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego w strzelaniach Myśliwskich w 2015r. Od lewej: J. Nasiadka, M. Kowalewicz, T. Stenzel  i A. Ciecierski.
 
 
 
   Wyniki indywidualne uzyskane na kolejnych Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego PZŁ w Strzelaniach myśliwskich przedstawia poniższa tabela.
 

Nazwisko i imię

1997*

1998-2003

brak

danych

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013

2014

2015

Arkadiusz Ciecierski

 

 

+

412

Lok.6

410

400

Lok.6

364

424

Lok.3

420

Lok.9

417

Lok.9

427

Lok.1

468

Lok.1

392

448

Lok.7

Henryk Ciecierski

 

 

+

 

394

 

 

 

375

 

 

 

 

 

Michał Chęciński

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert Głowiński

 

 

+

384

Lok.9

 

317

376

395

366

378

 

 

 

 374

Maciej Hołdyński

 

 

 

 

 

 

 

242

307

 

 

 

 

 

Mariusz Jakubowski

19

 

409

Lok.5

391

445

Lok.10

368

361

379

 

 

 

 

364 

 

Marcin Kowalewicz

 

 

 

 

 

 

 

248

324

378

324

380

400

Lok. 14

399

Lok. 13

Tomasz Stenzel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328

299

352

 

406

Lok.11

Dariusz Zalewski

 

 

 

 

359

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nazwisko i imię

2016

Arkadiusz Ciecierski

439. Lok. 4 w klasie M

Henryk Ciecierski

 

Michał Chęciński

 

Hubert Głowiński

 387

Maciej Hołdyński

 

Mariusz Jakubowski

 

Marcin Kowalewicz

426. Lok. 4 w klasie P

Tomasz Stenzel

385

Dariusz Zalewski

 

 
Fot. Archiwum Koła
 
Previous page: Kynologia  Następna strona: Wyróżnienia