Obwody

     Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na trzech sąsiadujących ze sobą obwodach znajdujących się w nadleśnictwach Mrągowo oraz Wipsowo. Łączna powierzchnia dzierżawionych obwodów wynosi 16349 ha, z czego łączna powierzchnia lasów stanowi 4446 ha. We wszystkich obwodach znajdują się liczne urządzenia łowieckie takie jak paśniki i lizawki dla zwierzyny oraz ambony. Ponadto na terenach obwodów uprawiane są poletka łowieckie obsiane zbożami i obsadzone topinamburem, co stanowi dodatkową bazę żerową dla zwierzyny. Łączna powierzchnia uprawianych poletek wynosi prawie 50 ha. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę obwodów.
 
     Typowo polny obwód z dużą populacją sarny oraz zwierzyny drobnej. Powierzchnia 4077 ha, w tym 239 ha powierzchni leśnych oraz 4 ha poletek łowieckich. W obwodzie znajduje się łącznie 29 urządzeń łowieckich w tym 4 paśniki i 10 lizawek. Każdego sezonu na zimowe dokarmianie zwierzyny przeznaczane jest 8 ton karmy objętościowej soczystej (kiszonka), 1 tona karmy treściwej (bulwy roślin okopowych) oraz 100 kg soli pastewnej.
 
     Największy i najbardziej zalesiony obwód dzierżawiony przez Koło. Swoją ostoję znajdują tu jelenie, dziki a nawet łosie. We wrześniu na obrzeżach lasu oraz na śródleśnych łąkach i zrębach odbywają się piękne rykowiska. Dodatkowo na śródleśnych stawach powstałych przez zalanie łąk, przez większą część sezonu przebywa spora populacja kaczek, a w okresach przelotów również gęsi. Do ciekawszych ptaków łownych występujących w leśnych ostępach obwodu należą jarząbki. Licznie gnieżdżą się także herbowe ptaki koła – słonki. Lasy stanowiące obwód są miejscem lęgowym rzadkich ptaków drapieżnych takich jak bieliki (1 para) i orliki krzykliwe (kilka par). Gniazdują tutaj także bociany czarne. Powierzchnia wynosi 7326 ha, w tym 3323 ha lasów oraz 30 ha poletek łowieckich. W obwodzie znajduje się łącznie 110 urządzeń łowieckich. Na zimowe dokarmianie zwierzyny przeznacza się średnio 60 ton paszy objętościowej soczystej, 4 tony paszy treściwej oraz 500 kg soli pastewnej.
 
     Jest to najdalej odsunięty od centrum łowiska fragment znajdujący się na terenie nadleśnictwa Wipsowo. Ze względu na słabą jakość dominujących w obwodzie polnych dróg dostęp do niektórych łowisk jest bardzo utrudniony, dzięki czemu stanowią one doskonałą ostoję zwierzyny o każdej porze roku. Coraz częściej w niektórych fragmentach tego obwodu odbywają się również rykowiska. Powierzchnia całkowita wynosi 4946 ha, w tym 884ha lasów występujących w postaci kilku mniejszych kompleksów. Na terenie obwodu znajduje się 45 urządzeń łowieckich, a powierzchnia uprawianych poletek wynosi 7,8 ha. Na zimowe dokarmianie zwierzyny zabezpiecza się każdego roku około 15 ton karmy objętościowej soczystej, 1 tonę karmy treściwej ora 200 kg soli pastewnej.
Previous page: Członkowie Koła  Następna strona: Kynologia