"Żywot łowiecki ma w sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest cały stopniowym wcielaniem w życie i ziszczaniem się najczarowniejszych snów. Jawa zaś od tych snów bywa najczęściej stokroć jeszcze piękniejsza..."

Julian Ejsmond

Strona Główna - AKŁ „Darz Bór” w Olsztynie

     Witamy na stronie Akademickiego Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Olsztynie. Geneza powstania Koła sięga początku lat 50-tych ubiegłego stulecia, kiedy to grupa entuzjastów łowiectwa z inicjatywy Wiesława Krautforsta zarejestrowała stowarzyszenie pod nazwą Studenckie Koło Łowieckie „Darz Bór” w Olsztynie. Od samego początku kierunki pracy Koła podporządkowane były 2 celom: działalności dydaktycznej oraz prowadzeniu modelowej gospodarki łowieckiej. Oba cele udało się zrealizować czego efektami są wyszkolenie ponad 230 absolwentów, którzy aktywnie włączyli się do pracy w wielu kołach łowieckich i licznych gremiach PZŁ oraz doprowadzenie łowiska do wzorcowego stanu zagospodarowania. Dzięki temu Koło może poszczycić się wysokim stanem zwierzyny w swoich obwodach, których utrzymanie możliwe jest dzięki uprawie ponad 40 ha poletek łowieckich, stałemu zatrudnieniu etatowego strażnika łowieckiego oraz wyposażeniu w maszyny rolnicze.

    Obecnie Koło liczące 65 Członków dzierżawi 3 obwody łowieckie w Nadleśnictwach Mrągowo i Wipsowo o ogólnej powierzchni 16349ha, w tym 4446 ha lasów.

   Za swoją działalność Koło i jego Członkowie zdobyli liczne odznaczenia. W Kole działa także drużyna strzelecka, która w 2004 roku zdobyła tytuł mistrza Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaniach Myśliwskich w klasie powszechnej.

Aktualności

Strona 1 z 25  > >>

Kategoria: Ogólne
Napisał: admin
maj 8, 2020
Darz Bór,
poniżej informacja z ZO PZŁ w Olsztynie dot. przystrzeliwania broni:
 
"Koleżanki i Koledzy !
W związku z licznymi zapytaniami o możliwość wypełnienia przez myśliwych obowiązku corocznego przystrzeliwania broni informujemy, że Zarząd Okręgowy w dniu 07.05.br. podjął uchwałę o częściowym uruchomieniu strzelnicy w Gutkowie określając jednocześnie „Tymczasowe Zasady Korzystania ze Strzelnicy w Gutkowie”.
 
Kliknij w LINK by zapoznać się z nowym regulaminem.
Kategoria: Ogólne
Napisał: admin
maj 5, 2020

 

 Majowy widoczek z rzepakowego pola dla poprawy nastrojów :)

Kategoria: Ogólne
Napisał: admin
kwi 28, 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) wywołanej SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697 z późniejszymi zmianami) z dniem 28.04.2020 wprowadzony zostaje tymczasowy regulamin korzystania z budynku Ostoi i otaczających go obiektów.

Tymczasowy regulamin korzystania z Ostoi i innych obiektów Koła

 1. 1. Do odwołania korzystanie z Ostoi powinno być ograniczone do minimum. Niewskazane jest również organizowanie wspólnych spotkań jak ogniska, grille itp., zwłaszcza z udziałem osób spoza Koła.
 1. 2. Przed wejściem do pomieszczeń Ostoi należy zdezynfekować ręce oraz nałożyć rękawiczki ochronne. Rozpylacz z płynem dezynfekcyjnym znajduje się w przedsionku Ostoi, rękawiczki jednorazowe należy zorganizować we własnym zakresie!
 1. 3. Należy odnotować datę i przedział czasowy przebywania w ostoi. Rejestr pobytu w ostoi znajduje się w Świetlicy.
 2. 4. W pomieszczeniach, a w szczególności wspólnych tj., świetlica, kuchnia itd. należy przebywać w maseczkach ochronnych lub z wykorzystaniem innych przewidzianych w rozporządzeniach sposobów oraz rękawiczkach jednorazowych (nawet jeśli nie ma innych osób w tym samym czasie).
 3. Maseczki nie chronią przed zakażeniem, ale zmniejszają zasięg aerozolu wydzielin z dróg oddechowych, w którym możne znajdować się wirus. Siewstwo wirusa z wydzielinami z dróg oddechowych może być związane zarówno z zakażeniem bezobjawowym, jak również występuje w klasycznych przypadkach COVID-19 na około 3-2 dni przed wystąpieniem objawów choroby. Postępując zgodnie z pkt. 4 dbamy o bezpieczeństwo innych użytkowników Ostoi!
 1. 5. W przypadku jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych Ostoi kilku osób należy starać się zachowywać jak największą odległość od siebie, szczególnie w trakcie spożywania posiłków.
 1. 6. Naczynia oraz sztućce powinny być dokładnie umyte niezwłocznie po zakończeniu posiłku (nie czekamy aż zapełni się zmywarka). Blaty stołu i szafek, z którymi mieliśmy styczność należy przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym.
 1. 7. W pokojach może nocować każdorazowo tylko jedna osoba! Planując pobyt z noclegiem należy ustalić datę ze współlokatorami pokoju. Zasada ta nie dotyczy osób na co dzień mieszkających razem.
 1. 8. Przed opuszczeniem Ostoi należy przewietrzyć pomieszczenia wspólne oraz pokoje.
 1. 9. W przypadku korzystania z chłodni przy Ostoi, wszelkie przedmioty, a w szczególności sterownik dźwigu, haki, węże i inne przedmioty służące utrzymaniu czystości powinny być obsługiwane w rękawiczkach jednorazowych celem wykluczenia ich jako potencjalnych wektorów mechanicznych wirusa.
 2. 10. Sytuacje nienormowane powyższym regulaminem należy rozpatrywać zgodnie z rozporządzeniami państwowymi.

Zarząd Koła

 

Plik z regulaminem do pobrania znajduje się w poniższym linku:
Kategoria: Ogólne
Napisał: admin
lut 7, 2020
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
informuję, że w jednym ze styczniowych numerów Gazety Olsztyńskiej znalazł się wywiad z naszym kolegą Mariuszem Jakubowskim. Rozmowa dotyczyła łowiectwa.
 
W celu przeczytania artykułu wystarczy kliknąć ponizszy tekst:
 
 
 
Darz Bór,
T.S.

Previous page: Aktualności  Następna strona: Historia Koła