Aktualności

kwi 28, 2020

Tymczasowy regulamin korzystnia z Ostoi


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) wywołanej SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697 z późniejszymi zmianami) z dniem 28.04.2020 wprowadzony zostaje tymczasowy regulamin korzystania z budynku Ostoi i otaczających go obiektów.

Tymczasowy regulamin korzystania z Ostoi i innych obiektów Koła

 1. 1. Do odwołania korzystanie z Ostoi powinno być ograniczone do minimum. Niewskazane jest również organizowanie wspólnych spotkań jak ogniska, grille itp., zwłaszcza z udziałem osób spoza Koła.
 1. 2. Przed wejściem do pomieszczeń Ostoi należy zdezynfekować ręce oraz nałożyć rękawiczki ochronne. Rozpylacz z płynem dezynfekcyjnym znajduje się w przedsionku Ostoi, rękawiczki jednorazowe należy zorganizować we własnym zakresie!
 1. 3. Należy odnotować datę i przedział czasowy przebywania w ostoi. Rejestr pobytu w ostoi znajduje się w Świetlicy.
 2. 4. W pomieszczeniach, a w szczególności wspólnych tj., świetlica, kuchnia itd. należy przebywać w maseczkach ochronnych lub z wykorzystaniem innych przewidzianych w rozporządzeniach sposobów oraz rękawiczkach jednorazowych (nawet jeśli nie ma innych osób w tym samym czasie).
 3. Maseczki nie chronią przed zakażeniem, ale zmniejszają zasięg aerozolu wydzielin z dróg oddechowych, w którym możne znajdować się wirus. Siewstwo wirusa z wydzielinami z dróg oddechowych może być związane zarówno z zakażeniem bezobjawowym, jak również występuje w klasycznych przypadkach COVID-19 na około 3-2 dni przed wystąpieniem objawów choroby. Postępując zgodnie z pkt. 4 dbamy o bezpieczeństwo innych użytkowników Ostoi!
 1. 5. W przypadku jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych Ostoi kilku osób należy starać się zachowywać jak największą odległość od siebie, szczególnie w trakcie spożywania posiłków.
 1. 6. Naczynia oraz sztućce powinny być dokładnie umyte niezwłocznie po zakończeniu posiłku (nie czekamy aż zapełni się zmywarka). Blaty stołu i szafek, z którymi mieliśmy styczność należy przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym.
 1. 7. W pokojach może nocować każdorazowo tylko jedna osoba! Planując pobyt z noclegiem należy ustalić datę ze współlokatorami pokoju. Zasada ta nie dotyczy osób na co dzień mieszkających razem.
 1. 8. Przed opuszczeniem Ostoi należy przewietrzyć pomieszczenia wspólne oraz pokoje.
 1. 9. W przypadku korzystania z chłodni przy Ostoi, wszelkie przedmioty, a w szczególności sterownik dźwigu, haki, węże i inne przedmioty służące utrzymaniu czystości powinny być obsługiwane w rękawiczkach jednorazowych celem wykluczenia ich jako potencjalnych wektorów mechanicznych wirusa.
 2. 10. Sytuacje nienormowane powyższym regulaminem należy rozpatrywać zgodnie z rozporządzeniami państwowymi.

Zarząd Koła

 

Plik z regulaminem do pobrania znajduje się w poniższym linku:
Kategoria: Ogólne
Napisał: admin

 

.